Tong 1 có những bộ số nào? Giải đáp chi tiết thắc mắc

Tong 1 là gì, và có bao nhiêu tổng ở trong lô đề, những tổng đề gồm những con số nào. Đồng thời nâng cao được khả năng chiến thắng cho anh em khi mà tham gia chơi đánh lô đề online cũng như ghi theo cách truyền thống. Hãy cùng gi88 tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết dưới đây nhé. 

tong 1 là gì?

Tổng 1 là gì?

Tong 1 là gì? 

tổng đề 1 là tập hợp những con số mà khi anh em tham gia chơi cộng 2 chữ số của các số thì sẽ được kết quả như nhau. Kết quả của tổng 2 chữ số này sẽ được tính theo những cách tính của bài 3 cây (bài cào). Để dễ hiểu hơn thì anh em tham gia chơi hãy cùng xem ví dụ dưới đây nhé. 

Ví dụ như sau: 

Con số 20 sẽ nằm ở trong tổng 2 vì có tổng 2 chữ số 2 + 0 = 2

Tương tự như anh em tham gia chơi có 11 cũng nằm trong tổng 2 vì 1 + 1 = 2

Số 57 sẽ có tổng 2 chữ số là 5 + 7 = 12 tuy nhiên thì theo cách tính của bài 3 cây (bài cào) này thì 5 + 7 = 12 tính là 2 điểm. Vì vậy số 57 cũng nằm ở trong tổng 2.

Tương tự anh em tham gia chơi cũng có số 84 có 8 + 4 = 12 cung nằm ở trong tổng 2.

Có rất nhiều những bộ số ở trong lô đề. Với những bộ số này thì áp dụng cho anh em cả khi ghi lô đề truyền thống và khi chơi đánh lô đề online. 

tổng đề rất hiểu đúng không anh em, thế tổng cộng có bao nhiêu những bộ số, thì anh em hãy cùng tìm hiểu phần tiếp theo dưới đây nhé. 

Có những tổng nào ở trong tong 1 

Do tổng 2 con số của những số ở trong tổng đề được tính theo những cách tính của bài 3 cây (bài cào) vì vậy anh em tham gia chơi có tất cả là 10 tổng đề. Bao gồm những  tổng từ 0 cho tới 9.

Có những tổng nào ở tong 1

Có những tổng nào ở tong 1 

Tong 1 với dàn đề tổng là bao nhiêu con

Tổng 0 là một trong những tập hợp các số có tổng số 2 chữ số bằng 0 hoặc là 10. Tổng 0 sẽ gồm có 10 số với dàn đề này bao gồm những số như sau: 00, 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55.

Tổng 1 với dàn đề gồm những con số nào 

Tổng 1 là một trong những tập hợp các số có tổng 2 chữ số bằng 1 hoặc là 11. Tổng 1 sẽ gồm có 10 số với dàn đề này bao gồm những số như sau: 01, 10, 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56, 65.

Tong 1 với dàn đề tổng 2 gồm những con số nào

Tổng 2 là một trong những tập hợp các số có tổng 2 chữ số bằng 2 hoặc là 12. Tổng 2 sẽ gồm có 10 số với dàn đề này bao gồm những số như sau: 20, 02, 39, 93, 48, 84, 57, 75, 66, 11.

Tổng 1 với dàn đề tổng 3 gồm những con số nào

Tổng 3 là một trong những tập hợp các số có tổng 2 chữ số bằng 3 hoặc là 13. Tổng 3 sẽ gồm có 10 số với dàn đề này bao gồm những số như sau: 03, 30, 12, 21, 49, 94, 58, 85, 67, 76.

Tong 1 với dàn đề tổng 4 gồm những con số nào

Tổng 4 là một trong những tập hợp các số có tổng 2 chữ số bằng 4 hoặc là 14. Tổng 4 sẽ gồm có 10 số với dàn đề này bao gồm những số như sau: 04, 40, 13, 31, 22, 59, 95, 68, 86, 77.

Tổng 1 với dàn đề tổng 5 gồm những con số nào

Tổng 5 là một trong những tập hợp các số có tổng 2 chữ số bằng 5 hoặc là 15. Tổng 5 sẽ gồm có 10 số với dàn đề này bao gồm những số như sau: 05, 50, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78, 87. 

Tong 1 với dàn đề tổng 6 gồm những con số nào

Tổng 6 là một trong những tập hợp các số có tổng 2 chữ số bằng 6 hoặc là 16. Tổng 6 sẽ gồm có 10 số với dàn đề này bao gồm những số như sau: 06, 60, 15, 51, 24, 42, 33, 79, 97, 88. 

Tổng 1 với dàn đề tổng 7 gồm những con số nào

Tổng 7 là một trong những tập hợp các số có tổng 2 chữ số bằng 7 hoặc là 17. Tổng 7 sẽ gồm có 10 số với dàn đề này bao gồm những số như sau : 07, 70, 16, 61, 25, 52, 34, 43, 89, 98. 

Tong 1 với dàn đề tổng 8 gồm những con số nào

Tổng 8 là một trong những tập hợp các số có tổng 2 chữ số bằng 8 hoặc là 18. Tổng 8 sẽ gồm có 10 số với dàn đề này bao gồm những số như sau: 08, 80, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44, 99.

Tổng 1 với dàn đề tổng 9 gồm những con số nào

Tổng 9 là một trong những tập hợp các số có tổng 2 chữ số là bằng 9. Tổng 9 sẽ gồm có 10 số với dàn đề này bao gồm những số như sau: 09, 90, 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45, 54.

Kết luận

Hy vọng với bài viết tong 1 này sẽ phần nào giúp cho anh em trong khi chơi cũng như cách ghi lô đề truyền thống hoặc khi chơi lô đề online.

 

Bài viết liên quan

  Các website liên quan:
  https://gi88org.weebly.com/

  https://gi88org.wordpress.com/
  https://twitter.com/gi88orgg
  https://www.facebook.com/gi88.org/

  Scroll to Top