con số may mắn

Quan tài đánh số mấy dễ ăn?

Quan tài đánh số mấy dễ ăn?

Quan tài đánh số mấy? Hầu hết mọi người đều cho rằng giấc mơ thấy quan tài là một giấc mơ xấu. Bởi trên thức tế thì quan tài là một vật gắn liền với cái chết. Chỉ được sử dụng khi có người mất đi. Tuy nhiên, xét về mặt chiêm tinh học thì không hẳn đây là điềm xấu. Bởi nó vẫn xen những gợi ý tốt trong đó.

Scroll to Top